Miljøbehandling


Skrotning af bil

Ved ophug af din skrotbil sikrer vi, at forurenende stoffer behandles forsvarligt. Vor arbejdsgang er:

  • Afhentning eller modtagning af biler
  • Afmontering af akkumulator
  • Aftapning af benzin, olie, bremsevæske mm.
  • Afmontering af reservedele
  • Miljøbehandling
  • Opbevaring
  • Viderebehandle affald
  • Forarbejdning af metaller til genbrug

Regler for miljøbehandling findes på Bilordning.dkBILLEDER

Se foto fra virksomheden

Gallery1
Gallery2
Gallery3
Gallery 4
Gallery 5