Miljøsikring

Miljøsikring efter ISO 14001 standarden

ISO 14001 – en international anerkendt standard, hvor der stilles krav til miljøstyringen af virksomheders aktiviteter og påvirkning af miljøet. Den kræver blandt andet at virksomheden:

  • Fastlægger en miljøpolitik med mål og handleplaner.
  • Løbende arbejder med forbedring af miljøforhold.
  • Overholder lovgivning.
  • Kontrollerer forhold, som påvirker miljøet – herunder håndtering af affald og kemikalier, energiforbrug og forholdsregler ved udslip.
  • Gennemfører intern kontrol (audit).

Autoophug og miljø

Midtskrot er ISO 14001 certificeret, hvilket er et krav for at drive ophuggervirksomhed efter 1/7 2000.

Ved autoophug – demontering – af biler sorteres, opbevares, transporteres og viderebehandles alt affald efter gældende lovgivning.

Miljøbehandling efter godkendte forskrifter   Miljøcertificeret autoophug   BILLEDER

Se foto fra virksomheden

Gallery1
Gallery2
Gallery3
Gallery 4
Gallery 5