Miljøbehandling

Skrotning af bil

Ved ophug af din skrotbil sikrer vi, at forurenende stoffer behandles forsvarligt. Vor arbejdsgang er:

  • Afhentning eller modtagning af biler
  • Afmontering af akkumulator
  • Aftapning af benzin, olie, bremsevæske mm.
  • Afmontering af reservedele
  • Miljøbehandling
  • Opbevaring
  • Viderebehandle affald
  • Forarbejdning af metaller til genbrug

Regler for miljøbehandling findes på Bilordning.dk

Skrotpræmie

Komplette biler:

Leveret her: kr. 3.000,-

Beløbet overføres direkte fra Skat til din Nem-konto

Afhentning: Ring for pris – 97 20 92 77

Pluk dele  Vi stiller lift og luft til rådighed ved afmontering af dele!

HUSK:  medbring eget håndværktøj!

Scroll to Top