Miljøsikring

Miljøsikring efter ISO 14001 standarden

ISO 14001 – en international anerkendt standard, hvor der stilles krav til miljøstyringen af virksomheders aktiviteter og påvirkning af miljøet. Den kræver blandt andet at virksomheden:

  • Fastlægger en miljøpolitik med mål og handleplaner.
  • Løbende arbejder med forbedring af miljøforhold.
  • Overholder lovgivning.
  • Kontrollerer forhold, som påvirker miljøet – herunder håndtering af affald og kemikalier, energiforbrug og forholdsregler ved udslip.
  • Gennemfører intern kontrol (audit).

Læs mere om vores miljøpolitik her.

Autoophug og miljø

Midtskrot er ISO 14001 certificeret, hvilket er et krav for at drive ophuggervirksomhed efter 1/7 2000.

Ved autoophug – demontering – af biler sorteres, opbevares, transporteres og viderebehandles alt affald efter gældende lovgivning.

Miljøhåndbog er tilgængelig ved henvendelse.

Se vores certifikat her

Skrotpræmie

Komplette biler:

Leveret her: kr. 3.000,-

Beløbet overføres direkte fra Skat til din Nem-konto

Afhentning: Ring for pris – 97 20 92 77

Pluk dele  Vi stiller lift og luft til rådighed ved afmontering af dele!

HUSK:  medbring eget håndværktøj!

Scroll to Top